livsglæde og succes

At opnå livsglæde gennem forsoning

Vi  længes ofte efter mere livsglæde, indre fred og succes. Vi ønsker os et liv som vi kan sige JA til, følelsen af at leve selv, uden at “blive” levet.

Mange smertefulde oplevelser, så som skilsmisse, konflikter i familieliv og utilfredshed med at klare de almindelige hverdags konflikter, belaster os og skaber mønstre, som vi gerne vil være foruden.

Livet er som en rundkørsel. Konflikter tilbyder os tre udveje: Kamp, flugt eller forsoning.

Stress og frustration kan vokse til fortvivlelse. Vi må træffe en afgørelse. Vil jeg blive ved med at bevæge mig i ring? Vil jeg kæmpe, flygte eller vil jeg finde forsoning med mit liv og finde indre fred?

Jeg anbefaler det sidste, og jeg har et forslag til hvordan. Se på hvordan i konkrete skridt.

  1. Hvad er mit problem
  2. Læg alt på et bord
  3. Oplev en energiforvandling
  4. Fred og forsoning med mig selv
  5. Ny energi, anvendt i dagligdagen

Dette er 5 skridt, som jeg meget gerne vil gå sammen med dig.

Kontakt mig